Previous
Next

سنگ های محوطه

استفاده از سنگ در محوطه و حیاط احساس قدم گذاشتن در محیط های طبیعی را به شما یادآور می شود.
 سنگ‌های محیطی شامل: قلوه سنگ، سنگ ریزه و صراحی ها می باشد. از ویژگی این سنگ ها محوطه می توان به سازگاری بالا با هر گونه شرایط جوی و محیطی  اشاره کرد.
به دلیل عمر طولانی و زیبایی دائمی، این‌گونه سنگ‌ها به شدت صرفه اقتصادی دارند.
تمیز کردن این سنگ ها بسیار راحت است و با مقداری آب سریعا تمیز می شوند. شما می توانید این سنگ های محیطی را در جنس ها و رنگ های مختلف سفارش دهید

طراحی حیاطی با قلوه سنگ