دسته‌ها
اسلب مرمریت لاشتر
اطلاعات تخصصی سنگ

سنگ مرمریت لاشتر

سنگ مرمریت لاشتر نماد پیچیدگی طبیعت برای یک معماری مینیمال فهرست مطالب اسلب سنگ لاشتر تایل سنگ لاشتر کاربرد سنگ لاشتر طراحی با سنگ مرمریت

اطلاعات بیشتر»
اسلب فورمچ لاشتر
اطلاعات تخصصی سنگ

کاربردهای سنگ لاشتر

فهرست مطالب پارامترهای فیزیکی سنگ لاشتر در نمای خارجی سنگ لاشتر در نمای داخلی پارامترهای فیزیکی تخلخل : % 0.44 جذب آب: % 0.42 وزن مخصوص: 2.7 کیلوگرم مقاومت

اطلاعات بیشتر»